Epistrophella

Epistrophella euchroma, wing

Epistrophella euchroma, wing

Wing of Epistrophella euchroma.

Syndicate content