Sphecomyia

Sphecomyia vittata, side view of head

Sphecomyia vittata, side view of head

Head (side view) of Sphecomyia vittata redrawn from Bańkowska (1963, fig. 39)[1].

References

  1. Bańkowska R.
    (1963) Klucze do oznaczania owadów Polski, muchówki – Diptera, Syrphidae. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Syndicate content